Blog 1r ESO

dissabte, 2 de juny de 2018

ENGLISH GRAMMAR EXAM

Recordau que vaig dir que xaparíem l'examen final de gramàtica en dues parts perquè vos fos més fàcil i menys pesat estudiar. Aquí teniu la gramàtica que entrarà a cada una de les parts de l'examen final.

DILLUNS:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Will
Going to
Questions
Modal verbs

DIMARTS:
Subject pronouns (I, you, he, she...)
Object pronouns (me, you, him, her...)
Demonstratives (this, that, these, those)
Possessive adjectives (my, your, his, her...)
Possessive pronouns (mine, yours, his,hers...)
Saxon genitive ('s ==> Marta's car)
Quantifiers (a, an, some, any)
There is / There are
Relative pronouns (who, which, whose)
Conditionals 1st and 2nd
Comparatives and Superlatives
Passive voice

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada