Blog 1r ESO

dissabte, 2 de juny de 2018

ENGLISH GRAMMAR EXAM

Recordau que vaig dir que xaparíem l'examen final de gramàtica en dues parts perquè vos fos més fàcil i menys pesat estudiar. Aquí teniu la gramàtica que entrarà a cada una de les parts de l'examen final.

DILLUNS:
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Will
Going to
Questions
Modal verbs

DIMARTS:
Subject pronouns (I, you, he, she...)
Object pronouns (me, you, him, her...)
Demonstratives (this, that, these, those)
Possessive adjectives (my, your, his, her...)
Possessive pronouns (mine, yours, his,hers...)
Saxon genitive ('s ==> Marta's car)
Quantifiers (a, an, some, any)
There is / There are
Relative pronouns (who, which, whose)
Conditionals 1st and 2nd
Comparatives and Superlatives
Passive voice

dimarts, 29 de maig de 2018

Tallers d'Interioritat


   Religió

   Tallers d'Interioritat 


        “Un bonic procés per a cultivar el nostre canvi, en lloc d'esperar que l'altre canviï.”

 


  El propòsit d'aquests tallers, totalment pràctics, és aprendre a comunicar-nos de manera sincera, clara i cuitosa, aconseguint així l'equilibri, la pau i la felicitat interior. Desfer el mur que hem contruït al voltant del cor per protegir-nos.

  Gran part del procés de creixement que hem iniciat ja fa dos anys anirà cap al fet d'adquirir habilitats per convertir l'egoisme, la por, la ignorància, l'orgull, el ressentiment i el sofriment en comprensió, confiança, saviesa, acceptació, agraïment i harmonia. Un camí propi de la nostra línia cristiana.


divendres, 25 de maig de 2018

Geometria

S'adjunta la següent graella, la qual s'ha d'emplenar la segona columna mitjançant les figures representatives (dibuix i/o imatge) i la tercera columna amb la fórmula per poder calcular les àrees.

Graella figures geomètriques

dimecres, 23 de maig de 2018

Proyecto Animales

Estas últimas semanas de curso, en las áreas de Lengua Castellana y Biología realizaremos un proyecto basado en los animales.

Seguidamente se adjunta el enlace de la web creada para el proyecto, en el cual hay toda la información necesaria para realizarlo con las evidencias que se requerirán al final de este.

Web

divendres, 18 de maig de 2018

GREEK ARQUITECTUREWatch this video  for Monday to talk in the class. Write the most important ideas.dissabte, 12 de maig de 2018

EGYPTIAN MUSEUM


INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES EN ACCIÓ

Aquí teniu el museu d'Egipte que han fet possible els alumnes de 1r d'ESO. Han posat molta imaginació per preparar  activitats basades amb les intel.ligències múltiples, és a dir, activitats que exigien fer coses per experimentar, entendre i aprendre.

Cada grup era responsable d'una part del tema, n'havia 6 i van rotar per jugar, conèixer i sobretot, aprendre com era la vida a Egipte. També havien de completar un fulletó per demostrar el que havien après. Ha estat una gran experiència.
Bona feina 1r d'ESO 

Mirau les fotos:  QUÈ VEIS, PENSAU I SENTIU?


divendres, 11 de maig de 2018

Projecte "coneixem els nostres veïns"

Durant aquestes darreres sessions del trimestre i les primeres sessions d'enguany ens hem endinsat en un projecte en el qual el nostre propòsit és coneixer el nostre barri mitjançant la interacció amb les persones que conviuen amb nosaltres.

Els objectius del projecte han estat els següents:

  • Que la gent té diversitat d’opinions i de costums.
  • Saber elaborar una enquesta.
  • A com tractar amb gent desconeguda.
  • Redactar preguntes de manera concisa.
  •  Extreure informació matemàtica a partir d’informació lingüística.
  • Arribar a conclusions objectives dels resultats obtinguts.   
  • Conèixer el concepte de variable estadística i els seus tipus.
  • Elaborar i interpretar taules estadístiques.
  • Representar gràficament informació donada mitjançant taules i interpretar-la. 


La metodologia que es du a terme en aquest projecte és la constructivista. En totes les activitats i sessions es té molt en compte el coneixement previ de l’alumne, com ha quedat palès en temes de les parts d’un estudi, gràfics, percentatges i el seu càlcul. 


Les primeres sessions varen anar encaminades a conèixer els coneixements previs de l'alumne sobre què era un estudi, quines passes s'havien de realitzar per fer-lo, tipus de gràfics,... Per això, mitjançant l'anàlisi d'un estudi i l'ajuda la rutina de pensament "pens - m'interessa - investig" vàrem arribar al  propòsitn inicial. Una ajuda de l'anàlisi de la llista dels 40 principals amb una informació molt concreta (gènere musical, nombre integrants grup,..) també ens va ajudar a recordar com es calculava el %.                                            

Seguidament, ja vàrem elegir un tema per cada grup de treball sobre què demanar als nostres veïnats (esports, televisió, música,...), com fer les preguntes (tancades/obertes) i repassar de com tractar a una persona que no coneixem. 


Sortir al carrer i demanar als nostres veïns ens va encantar! Al principi estàvem nirviosos i tímids, però al final no volíem aturar de demanar-lis i agafar dades!!!Les sessions posteriors a la sortida al carrer varen anar encaminades al recompte de les nostres respostes, posar en comú les respostes de les preguntes comunes que teníem i  agrupar-les per poder utilitzar-les per crear gràfics després d'haver calculat el percentatge corresponent.

·